طناب – سیم آموزش اهواز خوزستان شهروندخبرنگار

طناب – سیم: آموزش اهواز خوزستان شهروندخبرنگار حادثه حرکات نمایشی خودروی پژو پارس شهر اهواز

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی زمزمه بنزين 1500 تومانی از دی ماه

قيمت بنزين يكي از جذاب‌ترين موضوعاتي است كه هر ساله با ارايه لايحه بودجه به وسیله دولت به مجلس شوراي اسلامي مورد توجه خاص قرار مي‌گيرد.

زمزمه بنزين 1500 تومانی از دی ماه

زمزمه بنزين 1500 تومانی از دی ماه

عبارات مهم : انرژي

قيمت بنزين يكي از جالب ترين موضوعاتي است كه هر ساله با ارايه لايحه بودجه به وسیله دولت به مجلس شوراي اسلامي مورد توجه خاص قرار مي گيرد.

اعتماد نوشت: همزمان با ارايه لايحه و بررسي آن به وسیله نمايندگان رايزني ها در مورد قیمت هاي جديد بنزين و حامل هاي انرژي از سوي منابع آگاه در درون دولت و حتي تحليل هاي كارشناسي بر سر زبان ها رانده مي شود.

زمزمه بنزين 1500 تومانی از دی ماه

اين عنوان كه مسبوق به سابقه هست، هر سال در وقت ارايه لايحه تكرار مي شود و در نهايت با بررسي لايحه بودجه در صحن علني مجلس نتيجه نهايي و اعلام مي شود؛ روالي كه در سال 96 با مخالفت هاي متعدد نمايندگان و بار تورمي كه براي بودجه ايجاد مي كرد قيمت حامل هاي انرژي ثابت ماند ولی در همان لايحه نمايندگان مجلس به دولت اجازه دادند تا از ابتداي دي ماه سال جاري قيمت حامل هاي انرژي مخصوصا بنزين و نفت گاز را افزايش دهد.

به اين ترتيب و طبق اطلاعاتي كه خبرنگار اعتماد از مديران شرکت برنامه و بودجه كشور به دست آورده هست، دولت قصد دارد از ابتداي دي ماه سال جاري قيمت بنزين را به 1500 تومان و قيمت نفت گاز را به 400 تومان افزايش دهد؛ تصميمي كه ظاهرا دولتي ها بر اساس قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و ماده يك قانون هدفمندي گرفته اند.

قيمت بنزين يكي از جذاب‌ترين موضوعاتي است كه هر ساله با ارايه لايحه بودجه به وسیله دولت به مجلس شوراي اسلامي مورد توجه خاص قرار مي‌گيرد.

البته سال گذشته نمايندگان مجلس در ادامه بررسي لايحه بودجه 96 بخش درآمدي تبصره 14 اين لايحه را بررسي و تصويب كردند كه طي آن دولت در سال 96 مجوز افزايش قيمت حامل هاي انرژي را نداشت ولی در همان وقت نمايندگان مجلس به دولت اجازه دادند تا پيشنهاد خود براي افزايش قيمت حامل هاي انرژي را در ماه هاي پاياني سال ارايه كند؛ موضوعي كه گويا دولتي ها در لايحه بودجه سال 97 آن را منظور كرده اند.

مستندات لايحه بودجه ۹۷ نشان مي دهد دولت افزايش قطعي قيمت حامل هاي انرژي را كليد زده و درآمد ۱۷ هزار ميليارد توماني آن را پيش بيني كرده هست. براساس تبصره ۱۸ اين لايحه، احتمال اجراي آن در پايان امسال وجود دارد.

بر اساس تبصره 18 لايحه بودجه سال آينده كل كشور، دولت اجازه اي درخواست كرده تا صد درصد منابع حاصل از مابه التفاوت قيمت حامل هاي انرژي در سال 1397 نسبت به قيمت اين حامل ها در ابتداي سال 1396 را به حساب خاصي نزد خرانه داري كل كشور واريز و منابع حاصله را تا سقف 174 هزار ميليارد ريال به شكل وجوه اداره شده است و يارانه سود و تركيب با منابع صندوق توسعه ملي و تسهيلات بانكي در جهت حمايت از طرح هاي توليد، اشتغال و آموزش و كمك به كارورزي جوانان دانش آموخته دانشگاهي پرداخت كند.

زمزمه بنزين 1500 تومانی از دی ماه

نكته مهم در اينجا به عنوان حامل هاي انرژي باز مي گردد كه در صورت تصويب مي توان از آن به عنوان فاز جديدي از هدفمندي يارانه ها نام برد. يعني دولت به دنبال افزايش قيمت حامل ها و واقعي كردن آنها است.

با اين حال اين تبصره قيدي دارد كه در نوع خود جالب و قابل تامل هست؛ آنجايي كه گفته شده است «نسبت به قيمت اين حامل ها در ابتداي سال 96»؛ بنابراين احتمالا دولت قصد دارد در سال جاري و با ملاحظات خود، قيمت حامل ها را در پايان سال افزايش دهد. در همين راستا يك مقام مسوول دولتي در رابطه با اين تبصره اعتقاد است: دولت براي افزايش حامل هاي انرژي در تبصره 14 قانون بودجه امسال و سال هاي گذشته اجازه افزايش قيمت ها را گرفته است.

قيمت بنزين يكي از جذاب‌ترين موضوعاتي است كه هر ساله با ارايه لايحه بودجه به وسیله دولت به مجلس شوراي اسلامي مورد توجه خاص قرار مي‌گيرد.

يكي از سناريو هاي قوي دولت بنا به ادبيات اين تبصره آن است كه در پايان سال جاري قصد افزايش حامل هاي انرژي را دارد و مابه التفاوت قيمت اين حامل ها در سال 97 نسبت به ابتداي سال 96 را به حسابي نزد خزانه براي موارد گفته شده، واريز خواهد كرد.

خلاف روال 20 درصدي

البته گويا دولت قصد دارد با توجه به عدم افزايش قيمت ها كه در سال 96 صورت گرفته است براي ماه هاي پاياني حتي خلاف مجوز قبلي اش عمل كرده و به جاي افزايش 20 درصدي كه هر سال براي افزايش قيمت رعايت مي شد، قيمت حامل هاي انرژي را بيش از 40 درصد افزايش بدهد. به همين باعث در طرحي كه در شرکت برنامه و بودجه قطعي شده است و مديران آن قصد دارند بعد از بررسي لايحه به مجلس بدهند قيمت بنزين به 1500 تومان خواهد رسيد و قيمت نفت گاز به 400 تومان.

زمزمه بنزين 1500 تومانی از دی ماه

اين امر مورد تاييد يكي از مديران شرکت برنامه و بودجه نيز هست. اين مقام ارشد شرکت برنامه و بودجه با تاييد عنوان افزايش قيمت حامل هاي انرژي به 1500 و 400 تومان از ذكر جزييات بيشتر خودداري و مي گويد: « عنوان افزايش قيمت بنزين و گازوييل در دولت نهايي شده است است و قصد بر آن است كه از ابتداي دي ماه سال جاري اجرايي شود.»

وي ادامه مي دهد: «اين روال با تاييد و مجوزي كه پيش از اين دولت از مجلسي ها كسب كرده است انجام خواهد شد.» اين مدير دولتي هر چند كه اشاره بيشتري به جزييات افزايش قيمت بنزين براي بنزين معمولي و سوپر نمي كند.

اما به نظر مي رسد با توجه به قيمت هزينه هاي دولت بايد از محل هدفمند كردن يارانه ها كه كه براي بودجه در نظرگرفته است قيمت بنزين معمولي به 1200 تومان و بنزين سوپر به 1500 تومان برسد و در اين راستا قيمت گازوييل نيز به 400 تومان برسد، كه افزايشي تقريبا 25 درصدي براي هر يك از اين حامل ها منظور

شده است.

منابع حاصل از افزايش قيمت بنزين به بيمه سلامت تخصيص مي يابد

البته در سال 95 زماني كه بحث افزايش قيمت حامل هاي انرژي مطرح بود نيز همين ارقام از سوي شرکت برنامه و بودجه كشور در مهرماه سال 95 مطرح شد ولی با عدم افزايش قيمت حامل هاي انرژي اين امر منتفي شد. در عين حال منابع شرکت برنامه و بودجه تاكيد مي كنند كه منابع حاصل از افزايش قيمت بنزين وگازوييل به بخش بيمه سلامت انتقال یافته خواهد شد.

پيش از اين هم حسيني مكارم معاون مالي شهرداري پایتخت کشور عزیزمان ایران در يك نشست خبري اعلام كرد كه شهرداري به طور رسمي براي تامين درآمدهاي پايدار شهرداري به دولت پيشنهاد داده كه قيمت بنزين 150 تومان افزايش يابد. علاوه بر اين مباحث، دولت همه ساله افزايش 20 درصدي گازوييل، آب، برق و ديگر حامل ها را به صورت جداگانه در بودجه هاي سنواتي لحاظ كرده ولی بنا به دلايلي عملياتي نمي كند.

براين اساس متن تبصره 18 لايحه برنامه ششم توسعه به شرح زير است: «با نشانه اجراي برنامه اشتغال گسترده و مولد با تاكيد بر اشتغال جوانان، دانش آموختگان دانشگاهي، زنان و اشتغال حمايتي به دولت اجازه داده مي شود صد درصد منابع حاصله از مابه التفاوت قيمت حامل هاي انرژي در سال 1397 نسبت به قيمت اين حامل ها در ابتداي سال 1396 را به حساب خاصي نزد خرانه داري كل كشور واريز و منابع حاصله را تا سقف 174 هزار ميليارد ريال به شكل وجوه اداره شده است و يارانه سود و تركيب با منابع صندوق توسعه ملي و تسهيلات بانكي در جهت حمايت از طرح هاي توليد، اشتغال و آموزش و كمك به كارورزي جوانان دانش آموخته دانشگاهي پرداخت نمايد.

بر اين اساس اعتبارات عنوان اين بند بر اساس شاخص هايي كه به پيشنهاد شرکت برنامه و بودجه كشور به تصويب هيات وزيران مي رسد، در اختيار استان ها قرار مي گيرد. همچنين صندوق توسعه ملي موظف است تا معادل 150 هزار ميليارد ريال از منابع ارزي خود را با تصويب هيات امنا نزد بانك هاي عامل سپرده گذاري نمايد تا با تلفيق با منابع نظام بانكي، صرف اعطاي تسهيلات عنوان اين بند گردد. به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي شود از طريق بانك هاي عامل، معادل به طرح هاي توسعه توليد و اشتغال عنوان اين حكم، تسهيلات اعطا نمايد.»

در صورت افزايش قابل توجه قيمت حامل هاي انرژي، دولت به صورت رسمي وارد اجراي فاز سوم هدفمندي يارانه ها شده است هست. اگرچه بعد از اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه ها در سال 93، مواردي چون از بین بردن سهميه بنزين و محاسبه بنزين با قيمت آزاد و افزايش قيمت بعضي حامل هاي انرژي به صورت پراكنده اتفاق افتاده است ولی دولت هيچگاه حاضر نشد رسما اين موارد را به عنوان اجراي فاز بعدي هدفمندي يارانه ها محسوب كند.

تكليف بنزين در مجلس مشخص مي شود

محمد كردبچه، مشاور رييس شرکت برنامه و بودجه و از كارشناسان شرکت برنامه و بودجه، در مورد ميزان افزايش قيمت بنزين گفت: «هنوز مشخص نيست كه بنزين گران خواهد شد. در تبصره 18 لايحه بودجه 1397 كه درجهت ايجاد اشتغال و برطرف مشكل بيكاري هست، اعدادي آورده شده است كه تنها نظرات دولت هست. مانند تبصره 14 اين لايحه كه مبحث مرتبط با يارانه ها هست. اگر مجلس در اين تبصره ها تغييراتي ايجاد كند، آن گاه دولت از سناريوهاي خود براي افزايش درآمدها يا كاهش هزينه هايش بايد استفاده كند.»

وي افزود: «هر تغييري كه در لايحه بودجه صورت گيرد، اعداد و ارقام بودجه را عوض مي كند و افزايش قيمت حامل هاي انرژي و بنزين نيز در اين رابطه تغيير خواهند كرد. از نظر من زماني مي توان به شكل دقيق از افزايش و ميزان تغيير قيمت بنزين صحبت كرد كه نظر نهايي مجلس آماده شود. مهم ترين بخش اين بررسي ها نيز تبصره هاي 18 و 14 هستند كه مي تواند به طور كلي مسير اقتصاد براي سال آينده را مشخص كند.»

به گفته كردبچه نمايندگان مجلس از روز يكشنبه در حال واكنش نشان دادن به بودجه هستند و اين اتفاقي است كه هر سال مي افتد. درنتيجه دولت تلاش كرد تا لايحه اي را آماده كند كه انعطاف داشته باشد و بتواند با نظرات متفاوت ديگر نيز هماهنگ شود، به همين دليل اكنون نمي توان از تغييرات احتمالي سخن چنداني گفت. اين مقام مسوول گفت: صحبت هاي آقاي نوبخت نيز بايد اينگونه بررسي شوند كه ايشان پيش بيني اقتصادي خود از رشد اقتصادي و قیمت تورم را در شرايطي اعلام كردند كه قيمت حامل هاي انرژي تغيير نكند. افزايش قيمت ها در اين بخش تبعات اقتصادي خاصي دارد و به همين دليل نمي توان شتاب زده عمل كرد آیا كه اگر قيمت حامل هاي انرژي افزايش يابد، اثر افزايشي بر تورم و تاثير كاهشي بر رشد اقتصادي خواهد داشت. درنتيجه هنوز چيزي مشخص نيست و بايد منتظر ماند.»

واژه های کلیدی: انرژي | بنزين | منابع | بودجه 96 | برنامه | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs