طناب – سیم آموزش اهواز خوزستان شهروندخبرنگار

طناب – سیم: آموزش اهواز خوزستان شهروندخبرنگار حادثه حرکات نمایشی خودروی پژو پارس شهر اهواز

گت بلاگز اخبار حوادث سناریوی مرگبار دختر 19 ساله جهت مردان

دختر 19 ساله که با همدستی سه مرد به آدم‌ربایی و اخاذی سیاه از مردان دست می‌زدند در پی اخاذی از آخرین طعمه خود، او را کشتند. متهمان درصدد بودند طعمه دیگری را که

سناریوی مرگبار دختر 19 ساله جهت مردان

سناریوی مرگبار دختر 19 ساله جهت مردان

عبارات مهم : جنایت

دختر 19 ساله که با همدستی سه مرد به آدم ربایی و اخاذی سیاه از مردان دست می زدند در پی اخاذی از آخرین طعمه خود، او را کشتند. متهمان درصدد بودند طعمه دیگری را که شاهد جنایت بود به قتل برسانند که ناکام ماندند.

به گزارش جام جم، ساعت 23 چهارم خرداد امسال یکی از ماموران پلیس با قاضی حسن علایی اصل ثمرین، کشیک قتل دادسرای جنایی کرج تماس گرفت و از وقوع جنایت در طبقه پنجم مجتمعی در محله حسن آبادکرج خبر داد.

سناریوی مرگبار دختر 19 ساله جهت مردان

بازپرس جنایی همراه تیم بررسی صحنه جرم و گروهی از کارآگاهان اداره قتل پلیس آگاهی استان البرز در این منزل حاضر شدند. آنها مشاهده کردند پیکر مردی میانسال در ورودی آشپزخانه افتاده و منزل به هم ریخته است.

بررسی ها نشان می داد آثار خراش و خون روی سر وی وجود دارد و به نظر می رسد ساعاتی از فوت وی می گذرد. جسد او با هماهنگی قضایی به پزشکی قانونی انتقال یافته شد.

دختر 19 ساله که با همدستی سه مرد به آدم‌ربایی و اخاذی سیاه از مردان دست می‌زدند در پی اخاذی از آخرین طعمه خود، او را کشتند. متهمان درصدد بودند طعمه دیگری را که

ردپای دختر 19 ساله در جنایت

همزمان با تحقیق از همسایه ها معلوم شد این منزل در اختیار دختر 19 ساله به نام طناز بوده که از چندی پیش آنجا را اجاره کرده هست. ولی مدتی است مردانی غریبه به این منزل در رفت و آمد بوده و حتی همسایه ها به او تذکراتی هم داده بودند که توجهی نکرده و مرد کشته شده است را هم نمی شناسند. این در حالی بود که در داخل منزل چسب های نواری پهن پیدا شد که در اتاق افتاده بود و به نظر می رسید مقتول پیش از فوت گروگان آنها بوده است.

در حالی که ماموران در حال تحقیق از همسایه ها بودند، متوجه شدند مردی میانسال با گشت پلیس تماس گرفته و مدعی است به وسیله دختری جوان به گروگان گرفته شده است بود و شاهد قتل مردی هم بوده هست. ماموران با بررسی این تماس متوجه شدند این مرد، در همین منزل زندانی شده است بود.

گروگان نجات یافته از مرگ

سناریوی مرگبار دختر 19 ساله جهت مردان

بازپرس جنایی با اطلاع از این موضوع، به تحقیق از این مرد که به محل جنایت انتقال یافته شده است بود، پرداخت.

وی به قاضی تحقیق گفت: من چند روز پیش با دختر جوان شیک پوشی در خیابان آشنا شدم. وی مدعی بود تنها زندگی می کند. او عصر چهارم خرداد مرا به منزل اش در همین آپارتمان دعوت کرد. با خودروی سمندم به اینجا آمدم. هنوز دقایقی از حضورم در آنجا نگذشته بود که سه مرد از اتاقی بیرون آمدند. با دیدن آنها تازه فهمیدم همه ماجرا یک نقشه است.

دختر 19 ساله که با همدستی سه مرد به آدم‌ربایی و اخاذی سیاه از مردان دست می‌زدند در پی اخاذی از آخرین طعمه خود، او را کشتند. متهمان درصدد بودند طعمه دیگری را که

وی ادامه داد: آنها کتکم زدند، پول و گوشی ام را دزدی کردند. دست و پایم را با نوار چسب بستند.سه کارت بانکی ام را همراه رمزهایش گرفتند و حسابم را خالی کردند. بعد که به منزل بازگشتند کتکم زدند و با گوشی گوشی از صحنه شکنجه و آزار و اذیت من فیلم سیاه گرفتند.

گروگان نجات یافته افزود: آنها قولنامه ای که در آن نوشته شده است بود من خودرویم را به آنها فروخته و پولش را گرفته ام مقابلم گذاشتند. مرا به فوت ترساندن کردند، از وحشت جانم قولنامه را امضا کردم. آنها گفتند بزودی آزادم می کنند، ولی اگر شکایت کنم فیلم را پخش می کنند.

سناریوی مرگبار دختر 19 ساله جهت مردان

شاهد جنایت مرد میانسال

وی ادامه داد: در همین گیر و دار مردی به دختر جوان زنگ زد. همدستانش مرا به اتاق دیگری برده و زندانی کردند. همان جا متوجه شدم آنها مرد دیگری را به دام انداخته و می خواهند همان بلا را نیزسر او بیاورند. نیم ساعتی نگذشته بود مردی که می گفتند صاحب یک خودروی برلیانس بود پا به آن منزل گذاشت. آنها با دیدن آن مرد به سمتش حمله کردند. صدای کتک زدن و فریادهایش را شنیدم. بعد صدای درگیری آمد و ساعاتی بعد صدای آن مرد خاموش شد. احساس بدی داشتم.

مرد میانسال گفت: مرا با دست و پای بسته به داخل اتاق آوردند. دیدم مرد میانسال سرش خون آمده و فوت کرده هست. آنها با هم حرف می زدند که من شاهد این جنایت بودم و باید مرا هم به قتل برسانند. مرا با دست و پای بسته و در حالی که نایلونی روی سرم گذاشته بودند، از ساختمان خارج کردند و می درخواست کردند با انداختن داخل خودرویم به خارج شهر ببرند و بعد از کشتن من، جسدم را دفن کنند تا راز جنایت آنها پنهان بماند. در یک لحظه توانستم فرار کنم. داد و فریاد راه انداختم و همسایه ها و چند رهگذر متوجه شدند و آن دو مرد فرار کردند.

وی ادامه داد: طناز و همدست دیگرش با اطلاع از فرارم، متواری شدند. مردم دست و پایم را باز کردند. ماموران که آمدند ماجرا را گفتم. در خیابان در جست وجوی آنها بودم که با طناز روبه رو شدم، او مرا با قمه به فوت ترساندن کرد و بعد با سد کردن راه راننده ای سوار ماشین شد و فرار کرد. با اطلاعاتی که او در اختیار بازپرس جنایی قرار داد، تیم های عملیاتی به جست وجو در اطراف پرداختند و طناز را بازداشت کردند. او جهت ادامه تحقیقات به اداره قتل پلیس آگاهی استان البرز انتقال یافته شد.

اعتراف سرکرده باند

طناز 19 ساله به افسر تحقیق گفت: مدتی است که شیشه مصرف می کنم و همین باعث شد خانواده ام مرا از منزل طرد کنند. در جریان رفت و آمدم به منزل ای که پاتوق معتادان بود، با سه مرد جوان آشنا شدم و تصمیم گرفتیم با تشکیل یک باند از مردان هوسران دزدی و اخاذی کنیم.

من به عنوان مسافر سر راه خودروهای مدل اوج و افرادی که به نظر می رسید وضع مالی خوبی دارند، قرار می گرفتم و آنها را به منزل اجاره ای انتقال یافته می کردم. بعد همدستانم آنها را کتک زده، دست و پایشان را می بستیم پول و اموالشان را دزدی می کردیم. با تهیه فیلم های سیاه نیز از آنها طی چند مرحله اخاذی کرده ایم. آخرین قربانی که به این منزل کشاندیم، مقاومت کرد. بنابراین با او درگیر شدیم چهار نفری دست و پایش را گرفتیم. من روی سینه اش نشستم که حرکت نکند. که در این گیر ودار سرش به لبه دیوار اپن آشپزخانه خورد و خون آمد. بعد هم دیگر صدایش خاموش شد و متوجه شدیم مرده هست. مانده بودیم با جسد چه کنیم. طعمه دیگرمان شاهد این جنایت بودکه تصمیم داشتیم او را هم بکشیم که ماجرا لو رفت. من هنگام فرار در حالی که قمه داشتم، راه خودرویی را سد کرده و با گروگان گرفتن راننده سوار ماشین شدم و فرار کردم. سرکرده باند افزود: در میانه راه متوجه گشت پلیس شدم، از این ماشین پیاده و با سد کردن راه راننده دگیری فرار کردم. بعد از آن سوار خودروی دیگر شدم که آخر ماموران مرا بازداشت کردند.

با اعتراف سرکرده این باند جنایتکار همان شب ماموران در جریان قرار صوری که متهم زن با همدستش گذاشته بود، او را به یکی از محله های کرج کشاندند و او بازداشت شد.

این متهم نیز در مواجهه حضوری با طناز به همدستی با او در اخاذی سیاه و دزدی های سریالی از مردها و نیز همدستی در قتل یکی از قربانیان اعتراف کرد.

جست وجو جهت دستگیری دو عضو سابقه دار و معتاد این باند ادامه داشت تا این که آنها نیز دو روز پیش بازداشت شدند و به همدستی با دیگر اعضای باند اعتراف کردند.

همزمان با تشکیل پرونده قضایی در شعبه 13 دادسرای جنایی کرج با دستور بازپرس جنایی، جهت متهمان به اتهام همکاری در قتل، همکاری در آدم ربایی، همکاری در دزدی مقرون به آزار ، قدرت نمایی با قمه قرار قانونی صادر شد و آنها روانه زندان شدند.

تحقیقات جهت رازگشایی از دیگر جرایم اعضای این باند در حالی ادامه دارد که پزشکی قانونی در حال بررسی است تا علت فوت مقتول را مشخص کند.

واژه های کلیدی: جنایت | تحقیقات | اخبار حوادث

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs